Κοιτάμε Μαζί τις Οφειλές σας

Ο νόμος για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών δημιουργεί το περιβάλλον για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή μέσα από μια ενιαία διαπραγμάτευση μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο και τους ιδιώτες πιστωτές τους. Παράλληλα, με την προσθήκη υπουργικών αποφάσεων δίνεται πλέον η δυνατότητα και στους ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο, μέσα από μια ανάλογη διαδικασία πάντοτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε κάθε κατηγορία.

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
(μόνο για Ατομικές Επιχειρήσεις & Εταιρίες)

Η κυριότερη κατηγορία οφειλών των επιχειρήσεων είναι προς τις τράπεζες και περιλαμβάνει όλες τις μορφές των επιχειρηματικών δανείων και υπό προϋποθέσεις και άλλων δανείων. Οι οφειλές αυτές  μπορούν πλέον να ρυθμιστούν με τις διαδικασίες του 4469/2017.


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
(Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες
& Ελεύθεροι Επαγγελματίες)

Πολλές είναι οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τη φορολογική διοίκηση από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις (βεβαιωμένες έως 31.12.2016). Ο νόμος 4469/2017 παρέχει τόσο τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς την εφορία όσο και τη δυνατότητα παραγραφής προστίμων και προσαυξήσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Η υπουργική απόφαση προβλέπει ρύθμιση των οφειλών τους έως 50.000€ προς τη φορολογική διοίκηση (βεβαιωμένων έως 31.12.2016), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης και τις κατηγορίες των χορηγούμενων ρυθμίσεων.    


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
(Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες
& Ελεύθεροι Επαγγελματίες)

Εξίσου μεγάλες είναι και οι οφειλές χιλιάδων επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο νόμος 4469/2017 παρέχει τόσο τη δυνατότητα ρύθμισης όλων των ασφαλιστικών οφειλών, όλων των ταμείων όσο και τη δυνατότητα παραγραφής τόκων και προσαυξήσεων.  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Η υπουργική απόφαση προβλέπει ρύθμιση των οφειλών τους έως 50.000€ προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιωμένων έως 31.12.2016), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης και τις κατηγορίες των χορηγούμενων ρυθμίσεων.


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(μόνο για Ατομικές Επιχειρήσεις & Εταιρίες)

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανοιχτά υπόλοιπα προς προμηθευτές τους. Όλοι οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται στην έννοια των πιστωτών με τους οποίους ο οφειλέτης θα επιχειρήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του.


   ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
(μόνο για Ατομικές Επιχειρήσεις & Εταιρίες)

 

Οφειλή αποτελεί για μια επιχείρηση και το σύνολο των δεδουλευμένων που δεν έχει καταβάλλει στους εργαζόμενούς της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.


ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟ
(μόνο για Ατομικές Επιχειρήσεις & Εταιρίες)

 

Τέλος, κάθε τρίτος ο οποίος έχει απαίτηση κατά της επιχείρησης (εταιρίες παροχής υπηρεσιών, επαγγελματίες, ΔΕΗ, ΟΤΑ κλπ) θεωρείται πιστωτής της και συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία ρύθμισης υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο σχετικός νόμος.


ΑΠΟΡΡΗΤΟ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διαδικασία υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό προβλέπει την παροχή μιας σειράς ευαίσθητων πληροφοριών του οφειλέτη προς τους πιστωτές τους. Πρόκειται για μια ακτινογραφία των περιουσιακών, οικονομικών, φορολογικών και προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη. Φροντίζουμε λοιπόν η αίτηση υπαγωγής να είναι άρτια και τεκμηριωμένη για να έχει υψηλές πιθανότητες επιτυχίας, Ταυτόχρονα συνομιλούμε για κάθε θέμα της αίτησης μόνο με πρόσωπα που μας έχει υποδείξει οφειλέτης. Στο ADR point προσέχουμε ιδιαίτερα τα θέματα του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας.