Κοιτάμε Μαζί τις Οφειλές σας

Ο νόμος για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων δημιουργεί το περιβάλλον για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή μέσα από μια ενιαία διαπραγμάτευση να ρυθμιστούν όλες οι ιδιωτικές σας οφειλές. Τι οφειλές μπορείτε να ρυθμίσετε;

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η κυριότερη κατηγορία οφειλών των επιχειρήσεων είναι προς τις τράπεζες και περιλαμβάνουν όλες τις μορφές των επιχειρηματικών δανείων και υπό προϋποθέσεις και άλλων δανείων. Οι οφειλές αυτές  μπορούν πλέον να ρυθμιστούν με τις διαδικασίες του 4469/2017.


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Πολλές είναι επίσης οι οφειλές προς τα δημόσια ταμεία τόσο από τη τρέχουσα όσο και από παλιότερες οικονομικές χρήσεις. Ο νόμος 4469/2017 παρέχει τόσο τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς την εφορία όσο και τη δυνατότητα παραγραφής προστίμων και προσαυξήσεων.  


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Εξίσου μεγάλες είναι και οι οφειλές χιλιάδων επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.  Ο νόμος 4469/2017 παρέχει τόσο τη δυνατότητα ρύθμισης όλων των ασφαλιστικών οφειλών, όλων των ταμείων όσο και τη δυνατότητα παραγραφής προστίμων και προσαυξήσεων.  


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανοιχτά υπόλοιπα ή και ακάλυπτες επιταγές έναντι των προμηθευτών πιστωτών τους. Όλοι οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται στην έννοια των πιστωτών με τους οποίους ο οφειλέτης θα επιχειρήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του.


   ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

Οφειλή αποτελεί για μια επιχείρηση και το σύνολο των δεδουλευμένων που δεν έχει καταβάλλει στους εργαζόμενούς της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.


ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟ

 

Τέλος, κάθε τρίτος ο οποίος έχει απαίτηση κατά της επιχείρησης (εταιρίες παροχής υπηρεσιών, επαγγελματίες κλπ) θεωρείται πιστωτής της και συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία ρύθμισης κάτι που ωστόσο εξαρτάται και από το ύψος της οφειλής.


ΑΠΟΡΡΗΤΟ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διαδικασία υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό προβλέπει την παροχή μιας σειράς ευαίσθητων πληροφοριών του οφειλέτη προς τους πιστωτές τους. Πρόκειται για μια ακτινογραφία των περιουσιακών, οικονομικών, φορολογικών και προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη. Φροντίζουμε λοιπόν η αίτηση υπαγωγής να είναι άρτια και τεκμηριωμένη για να έχει υψηλές πιθανότητες επιτυχίας, Ταυτόχρονα συνομιλούμε για κάθε θέμα της αίτησης μόνο με πρόσωπα που μας έχει υποδείξει οφειλέτης. Στο ADR point προσέχουμε ιδιαίτερα τα θέματα του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας.