Διαπραγματευόμαστε για Λογαριασμό σας

O Εξωδικαστικός Μηχανισμός παραχωρεί κεντρικό ρόλο στη διαδικασία στον Συντονιστή, ο οποίος διορίζεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) και αναλαμβάνει τον συντονισμό της διαδικασίας και της επικοινωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

 

Ωστόσο, αυτό που είναι κρίσιμο για την επιχείρηση είναι το ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας και κυρίως η διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της. Είναι λοιπόν αναγκαία η ανάθεση ρόλου σε έναν διαπραγματευτή ο οποίος θα μπορεί να ενεργήσει για λογαριασμό της επιχείρησης, αφενός προσπαθώντας να συμβάλλει στην επίτευξη απαρτίας, όπου υπάρχει άρνηση μεγάλων πιστωτών και αφετέρου να εκπροσωπήσει την επιχείρηση στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, όπου προβλέπεται η υποβολή προτάσεων και αντιπροτάσεων και θα κριθεί το περιεχόμενο της τελικής συμφωνίας.

 Το ADR point  διαθέτει διαπραγματευτές που έχουν εμπειρία διαπραγματεύσεων και  μπορούν να αναλάβουν την εκπροσώπηση της επιχείρησης στις συνομιλίες τόσο με τον συντονιστή όσο και με τους πιστωτές της προωθώντας από κοινού με τον εμπειρογνώμονα και τον νομικό σύμβουλο της επιχείρησης μια συμφωνία που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχειά της, ικανοποιώντας παράλληλα και τους συμμετέχοντες πιστωτές. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για της Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης του ADR point στο  http://www.adrpoint.gr/epixeirhseis/diapragmateyseis


Τρόπος πληρωμής

Οι αμοιβές ανά υπόθεση και οι επιχειρηματικές συνδρομές καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR point:

Τράπεζα:Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΙΒΑΝ:GR8101718630006863138210570
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Τράπεζα:Τράπεζα EUROBANK  
IBAN:GR8502600300000970201261703
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

 

Μπορείτε επίση να πληρώσετε με PayPal. Κάντε ΚΛΙΚ παρακάτω και συνδεθείτε!