Εκπαίδευση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το ADR point προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την παροχή ειδικής γνώσης στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (GMI) και το ADR Center s.r.l, το ADR point παρέχει εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε τομείς της διαμεσολάβησης, στις διαπραγματεύσεις και στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, σε δικηγόρους, διαμεσολαβητές  και σε ιδιώτες και στελέχη εταιρειών και οργανισμών. Μεταξύ των εκπαιδευτών υπάρχουν εξέχοντα ονόματα ακαδημαϊκών, διαμεσολαβητών και διαπραγματευτών από ολόκληρο τον κόσμο, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ενώ το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι το ίδιο με το υλικό σημαντικών διεθνών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.