Εργασιακές Διαφορές


Το πρόβλημα

Σε εταιρείες και οργανισμούς, σε κάθε εργασιακό χώρο, δημιουργούνται καθημερινά μικρές ή μεγάλες διαφορές. Μεταξύ εργαζομένων, μεταξύ υπαλλήλων και διοίκησης, μεταξύ διευθυντικών στελεχών και γενικότερα εργασιακές συγκρούσεις σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού. Οι διαφορές στον εργασιακό χώρο ευθύνονται για μια σειρά προβλημάτων με σοβαρές συνέπειες στο εργασιακό περιβάλλον, στις ανθρώπινες σχέσεις και στα οικονομικά και εμπορικά αποτελέσματα της εταιρείας.


Χαμένος χρόνος 

Στατιστικές σε μεγάλες εταιρείες της Αμερικής έχουν δείξει πως κάθε εργαζόμενος δαπανά 2,1 ώρες την εβδομάδα από τον παραγωγικό του χρόνο για κάποιου είδους ενδοεταιρική διαφορά και ένας manager δαπανά 25-40% του χρόνου εργασίας του για τη διευθέτηση αυτών των διαφορών.


Outsourcing  

Παλαιότερα η επίλυση αυτών των προβλημάτων γίνονταν εμπειρικά από τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών. Αυτό ωστόσο ήταν συχνά αναποτελεσματικό γιατί τα τμήματα αυτά αποτελούν μέρος της διοίκησης και συνεπώς δεν υπήρχε η αναγκαία ανεξαρτησία και ουδετερότητα και άρα η πλήρης εμπιστοσύνη των μερών. Σήμερα το ADR point παρέχει αυτή ακριβώς την τεχνογνωσία.


Επίλυση με διαμεσολάβηση

Η επίλυση αυτού του είδους των διαφορών είναι προνομιακό πεδίο εξειδικευμένων διαμεσολαβητών και έχει διεθνώς ποσοστά επίλυσης που υπερβαίνουν το 90%. Η διαμεσολάβηση στους χώρους εργασίας αποτελεί από τις πλέον διαδεδομένες πρακτικές σε επιχειρηματικούς ομίλους, μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, φορείς και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.


Πλεονεκτήματα & Κανόνες Διαδικασίας

Σκεφτήκαμε να κάνουμε ευκολότερη για εσάς την πρόσβαση σε δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για τη διαμεσολάβηση. Στα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης (πράσινο εικονίδιο) και στους Κανόνες Διαδικασίας της διαμεσολάβησης (μπλε εικονίδιο). Με ένα απλό κλικ...

     

                  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ                 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ


Πρόγραμμα freepoint

Στο ADR point πιστεύουμε στη δύναμη της διαμεσολάβησης. Θεωρούμε λοιπόν πως είναι  σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα στα μέρη μιας διαφοράς να ενημερωθούν αλλά και να γνωρίσουν τη διαδικασία πριν αποφασίσουν να τη χρησιμοποιήσουν. Για αυτό φτιάξαμε το πρόγραμμα freepoint

Με βάση το πρόγραμμα freepoint το ADR point ορίζει τη συνάντηση των δύο μερών σε μια από τις αίθουσες διαμεσολάβησης του ADR point. Εκεί, ένας διαπιστευμένος διαμεσολαβητής συζητά με  τα μέρη και τους εξηγεί πως μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση, αποφεύγοντας τα δικαστήρια. Στο τέλος της ενημερωτικής συνάντησης τα μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς τους.  Κι όλα αυτά εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Το μόνο που διέθεσαν τα μέρη ήταν λίγο χρόνο για να γνωρίσουν τη διαμεσολάβηση.

Το πρόγραμμα που έχει μεγάλη αποδοχή, δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία σε πολίτες και επιχειρήσεις να γνωρίσουν έναν άλλο τρόπο επίλυσης διαφορών. Αν τον επιλέξουν, ανοίγεται μπροστά τους ένας νέος κόσμος σημαντικών πλεονεκτημάτων. Αν δεν τον επιλέξουν .... τα δικαστήρια είναι πάντα εκεί!       


Ρωτήστε το ADR point

Όταν υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις συνεργασίας, συναισθήματα και εντάσεις ανθρώπων που δουλεύουν στο ίδιο περιβάλλον κάθε διαφορά έχει μια μοναδικότητα και χρειάζεται ανάλογο χειρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφορά σας μπορείτε να κάνετε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο, να συμπληρώσετε και να μας στείλετε τη σχετική φόρμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΠερισσότερες πληροφορίες

Αν υπάρχει, ωστόσο, κάτι που δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε κάποια επιπλέον διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους πολλούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή σας.