Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Κέντρου

 


Νέα νομοθεσία

Με τον νόμο 4640/2019, για τη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - επιτυγχάνεται η περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008.


Διαμεσολάβηση

Επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλύσουν οποιαδήποτε αστική και εμπορική διαφορά τους χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια. Με μια διαδικασία, εξωδικαστική, σύντομη, απλή και χαμηλού κόστους. Με όφελος και για τις δύο πλευρές.  


Κόστος & χρόνος

Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται τόσο σε εγχώριες όσο και σε διασυνοριακές διαφορές. Έτσι γίνονται ευκολότερες οι διαδικασίες επίλυσης όπου κι αν βρίσκονται τα μέρη της διαφοράς αφού η διαμεσολάβηση τους δίνει την εξαιρετική δυνατότητα να υπερβούν ζητήματα δικαιοδοσίας αλλά και θέματα νομικής ερμηνείας. Τα μέρη γλυτώνουν δικαστικά έξοδα, έξοδα μετακίνησης αλλά και πολύτιμο χρόνο. Βρίσκουν λύση άμεσα και σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να συνεχίσουν την επαγγελματική και προσωπική τους σχέση.  


Λύσεις online!

Η μεγάλη όμως καινοτομία βρίσκεται στην ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών! Καθημερινά γίνονται εκατομμύρια εμπορικές συναλλαγές. Η δυνατότητα να μπορούμε πλέον να επιλύουμε τις διαφορές που προκύπτουν με online διαδικασίες, είναι μια τεράστια τεχνολογική αλλαγή που δημιουργεί εμπιστοσύνη και δυναμική στις εμπορικές σχέσεις. Και φυσικά όλα τα παραπάνω έχουν εφαρμογή σε δεκάδες αστικές διαφορές, όπως ασφαλιστικές, κτηματικές, οικονομικές, εργασιακές, ιατρικές, κληρονομικές, οικογενειακές και πολλές ακόμη.


Καινοτομία ADR point

Το ADR point διαθέτει αυτή ακριβώς την τεχνογνωσία. Να λύνει καθημερινές διαφορές. Έχει τη γνώση, τα στελέχη, το περιβάλλον, τις υποδομές, το δίκτυο, τις συνεργασίες, την τεχνολογία, την ποιότητα και την εξειδίκευση να τις διαχειριστεί με επαγγελματισμό και εμπειρία. Εγχώριες και διασυνοριακές. Με τη φυσική παρουσία των μερών αλλά και μέσα από σύγχρονες πλατφόρμες ηλεκτρονικής επίλυσης, όπου όλα γίνονται ... online.


Θεσμικές συνεργασίες

Το ADR point διαθέτει ένα εγχώριο & διεθνές δίκτυο συνεργασιών που περιλαμβάνουν κορυφαίους ιδιωτικούς και θεσμικούς φορείς, κέντρα επίλυσης, παρόχους ODR,  επαγγελματικές & εμπορικές ενώσεις, φορείς και οργανώσεις από ολόκληρο τον κόσμο και εταιρείες που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του.


Εμπιστευτικότητα & αμεροληψία

Το ADR point δίνει μεγάλη βαρύτητα στις αρχές της ουδετερότητας, αμεροληψίας,  εμπιστευτικότητας και της προστασίας του απορρήτου. Αποτελούν θεμέλια της διαμεσολάβησης και προστατεύονται τόσο από το πλαίσιο των κανόνων και τον επαγγελματισμό των διαμεσολαβητών όσο και από και την αρτιότητα των διαδικασιών του  ADR point.   


Ποσοστά επίλυσης

Δεν προκαλεί λοιπόν εντύπωση που τα ποσοστά επίλυσης σε χώρες όπου εφαρμόζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης αγγίζουν το 90%! Αυτές τις υπηρεσίες παρέχουμε στο  ADR point. Τον πιο σύντομο και αποτελεσματικό δρόμο ανάμεσα στο πρόβλημα και τη λύση του!


Ενημέρωση

 


Διαβάστε με προσοχή το ενημερωτικό υλικό του ιστότοπου του ADR point και περιηγηθείτε στις ενότητες που περιγράφουν όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Ρωτήστε μας για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τη χρησιμότητα της διαμεσολάβησης

Ενημερωθείτε για τον ευκολότερο τρόπο να λύνετε τις διαφορές σας!


Περισσότερες πληροφορίες

Αν υπάρχει, ωστόσο, κάτι που δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε κάποια επιπλέον διευκρίνιση για την διαμεσολάβηση και τις διαπραγματεύσεις, επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους πολλούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή σας: